Outlook 2016

Bài 6. Calendar

Outlook ngoài tính năng quản lý Email, chúng ta có thể sử dụng Outlook để quản lý lịch, sự kiện. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng quản lý, phân bố công việc một cách hợp lý theo biểu đồ làm việc của chính mình.

Bài 5. Quản lý danh bạ

Một Contact (danh bạ) là thông tin của bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào mà bạn từng liên hệ. Thông tin 1 contact gồm tên, địa chỉ, điện thoại, email, và các thông tin khác của một người như website hay phương tiện nhắn tin thay thế khác.

Bài 4: Tổ chức Email một cách hợp lý

Việc tổ chức Email một cách hợp lý sẽ giúp bạn phân loại đươc từng loại email của bạn, từ đó sẽ dễ dàng trong việc quản lý và sử dụng chúng vào mỗi mục đích riêng.

Bài 3. Đính kèm file, hình ảnh

Khi gửi Email đính kèm file, hình ảnh, bạn cần phải chắc chắn rằng người nhận sẽ có thể mở được file mà bạn gửi. Nếu file đính kèm có kích thước lớn thì hãy nén chugns lại rồi gửi đi.

Bài 2. Định dạng nội dung email

Định dạng nội dung email là một trong những yếu tố chắc chắn rằng nội dung của email thống nhất định dạng với nhau. Từ đó, người nhận sẽ đọc và hiểu một cách dễ dàng.

Bài 1. Làm quen outlook 2016

Việc nhận được Email phụ thuộc vào nhiều yếu tố như dung lượng Email, các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ trong quá trình gửi - nhận và một thông báo được xuất hiện ngay khi có một email được gửi đi.

0964.976.898