Luật chơi Andin

LUẬT CHƠI ANDIN

Nguyên tắc 1:

 • Mục tiêu chung là trên hết
 • Yêu cầu của toàn nhóm đứng thứ 2
 • Yêu cầu của cá nhân đứng thứ 3.

Nguyên tắc 2:

 • Tuân thủ kỷ luật của nhóm đề ra
 • Thực hiện công việc được phân công một cách có trách nhiệm
 • Đúng giờ.

Nguyên tắc 3:

 • Chịu trách nhiệm cá nhân
 • Không đổ thừa: mình là nguồn gốc của mọi vấn đề
 • Không chỉ trích
 • Không bào chữa
 • Không đòi hỏi
 • Tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình

Nguyên tắc 4:

 • Làm bất cứ việc gì để hỗ trợ bất cứ ai trong nhóm

Nguyên tắc 5:

 • Không che giấu bất cứ vấn đề gì, tìm đúng địa chỉ và thẳng thắn

Nguyên tắc 6:

 • Luôn giải quyết các vấn đề gặp phải

Nguyên tắc 7:

 • Tìm giải pháp giải quyết vấn đề trước khi đổ lỗi

Nguyên tắc 8:

 • Không để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng mục tiêu chung

Nguyên tắc 9:

 • Luôn chúc mừng người chiến thắng

Nguyên tắc 10:

 • Tôn trọng sự phát triển cá nhân

Nguyên tắc 11:

 • Giữ đúng mọi thỏa thuận

Nguyên tắc 12:

 • Luôn sẵn sàng làm tất cả những gì cần thiết để chiến thắng

 Kết quả: Hình ảnh cho luật tôn vinh xây dựng nhóm đội thành công

0964.976.898