Bảng Giá Reseller Hosting Cpanel

Bảng Giá Reseller Hosting Cpanel

Hosting chuyên nghiệp dành cho các reseller – Đầy chức năng quản lý khách hàng riêng lẻ – Cấu hình mạnh mẽ, ổn định – Backup hàng ngày. 

Khuyến mãi khi đăng ký các gói: 

1 năm giảm 5%
2 năm giảm 20%
3 năm giảm 30%

0865.782.772